Sport Partner S.C.
ul. Zamenhofa 6
33-300 Nowy Sącz
NIP: 73 43 536 169

tel. +48 18 440 74 37
tel. +48 666 308 686
sklep@sport-partner.plPolityka prywatności

  /    /  Polityka prywatności

Informacje dotycząca przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych

[Administrator danych osobowych] Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe są Jolanta Krajewska, Anna Krajewska oraz Jan Krajewski, działający w formie spółki cywilnej Sport Partner, ul. Zamenhofa 6, 33-300 Nowy Sącz, NIP 734-353-61-69 (dalej „My”) prowadzący sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.sport-partner.pl/ (dalej „Sklep”).

[Informacja o źródle danych] Dane przekazałeś(aś) je podczas zakładania konta, a także później, w związku z operacjami wykonywanymi przez Ciebie w Sklepie.

[Potrzeba przekazania danych] Przekazanie przez Ciebie danych jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy.

[Kategorie danych, które przetwarzamy] Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

 • imię i nazwisko
 • nr NIP (w przypadku firm)
 • nr REGON (w przypadku firm)
 • adresy (dostawy i danych do fakturowania)
 • adres e-mail
 • nr telefonu
 • nr rachunku bankowego (w przypadku dokonania płatności przelewem)
 • historia zamówień
 • dane identyfikacyjne osób, przy pomocy których prowadzisz swoją działalność (w przypadku firm)

[Cele i podstawy przetwarzania] Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:

 • w celu wykonania i na podstawie zawartej z nami umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), co jest związane z korzystaniem ze Sklepu, zakładaniem i zarządzaniem Twoim kontem, płatnościami za zakupiony towar, obsługą reklamacji, obsługą zgłoszeń, kontaktem w sprawie realizacji zamówień
 • w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego związanego z obowiązkami księgowymi i podatkowymi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • w celu:
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • analizowania Twojej aktywności w sklepie internetowym
 • prowadzenia statystyk i analiz gospodarczych
 • oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni)
 • archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów

– co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • w celu:
 • przekazywania Ci naszej oferty za pośrednictwem e-mail
 • zapisywania danych w plikach cookies (które służą usprawnianiu korzystania ze Sklepu oraz działań marketingowych)

– na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

W każdym czasie możesz wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych – e-mail. Nie będziemy przetwarzać wtedy już danych w tym celu. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W dowolnym momencie możesz zmienić ustawienia przeglądarki celem uniemożliwienia przechowywania plików cookies.

[Odbiorcy danych] Twoje dane osobowe możemy udostępnić:

 • naszym podwykonawcom – firmom informatycznym, które zapewniają działanie naszych systemów informatycznych; zapewniają realizację płatności, pomagają nam w marketingu
 • firmom księgowym i audytorskim, które mogą uzyskać wgląd w dokumentację finansową naszej firmy, w celach kontrolnych i pomocy nam w optymalizacji procesów gospodarczych
 • organom państwa – o ile posiadać one będą podstawę prawną do żądania od nas udostępnienia Twoich danych osobowych
 • firmom prawniczym, likwidatorom szkód – w przypadku konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

[Twoje prawa]

Masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • usunięcia danych: jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać abyśmy je usunęli.
 • ograniczenia przetwarzania: możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, abyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 • sprzeciwu wobec przetwarzania:
 • w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego lub profilowania; jeżeli skorzystasz z tego prawa – przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tym celu
 • Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni; musisz wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania, którego dotyczy sprzeciw; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • przenoszenia danych: masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące; możesz zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 • skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

[Okres przechowywania danych] Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy przez okres 6 lat od końca roku, w którym dokonałeś ostatniego zakupu w Sklepie, a Twój e-mail dla potrzeb marketingu do czasu, aż wycofasz zgodę na wykorzystywanie go dla tego celu nie dłużej niż ww. okres 6 lat.

[Kontakt] W celu wykonywania swoich praw możesz skontaktować się z nami:

adres e-mail: sklep@sport-partner.pl,

adres pocztowy: Sport Partner S.C., ul. Zamenhofa 6, 33-300 Nowy Sącz

Przed skorzystaniem przez Ciebie z Twoich praw będziemy musieli zweryfikować kim jesteś.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

X